تاسیس 1370
Since 1991

مدارک ویزای آفریقا

مدارك لازم جهت اخذ ویزای آفریقا
  • اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
  • اصل گذرنامه باطله در صورت وجود.
  • فتوکپی گذرنامه متقاضی 7 از صفحات 1 الی 7 .
  • تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر.
  • دو قطعه عکس 43، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک.
  • عکس ها نباید اسکن شده باشند و باید با خودکار مشکی به لاتین پشت نویسی و امضاء شده باشند که شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد به میلادی باشد.
  • ترجمه انگلیسی شناسنامه متقاضی توسط داراترجمه.
  • ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار برای مسافر با مهر سازمان مربوطه و عکس متقاضی توسط دارالترجمه.
  • ترجمه انگلیسی سوابق مالی (شامل: پرینت حساب بانکی، نامه بانک، ...) مربوط به 3 ماه گذشته متقاضی با مهر و امضای بانک توسط بانک.
  • ترجمه انگلیسی اسناد ملکی به نام مسافر توسط دارالترجمه.