تاسیس 1370
Since 1991

مدارک ویزای قبرس

مدارك لازم جهت اخذ ویزای قبرس
  • اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور.
  • دو قطعه عکس 46، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک.
  • کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی.
  • پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت نیاز.
  • کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن.
  • گواهی اشتغال به کار متغاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن.
  • تاییدیه رزرو اقامت هتل در قبرس.
  • گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن (در صورت اقامت دایم متقاضی در خارج از ایران اظهارنامه امضا شده می بایست ارایه داده شود).
  • بلیط رفت و برگشت (دو طرفه) به نام متقاضی.