تاسیس 1370
Since 1991

مدارک ویزای هند

  • مدارک لازم نیاز جهت اخذ ویزای هند
  • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار با امضاء مسافر
  • کپی صفحه اول و دوم و توضیحات شناسنامه
  • 2 قطعه عکس رنگی 4×3 با زمینه سفید تمام رخ و بدون عینک
  • تکمیل فرم مشخصات توسط خود مسافر با ذکر شغل دقیق و برای خانم های خانه دار ذکر کردن Sponser و شغل آن
  • مدت زمان لازم برای درآمدن ویزا یک هفته کاری (غیر از جمعه و شنبه) روز انگشت نگاری محاسبه نمی شود