تاسیس 1370
Since 1991

مدارک ویزای روسیه

مدارك لازم جهت اخذ ویزای روسیه
  • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • 2 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید، تمام رخ (عکسها یی که سر مسافر اندکی متمایل به هرسمت باشد مورد قبول سفارت نمی باشد)، بدون عینک، بدون لبخند، نگاه مستقیم، سرشانه ها در یک راستا باشد.
  • آدرس و شماره تلفن مسافر