تاسیس 1370
Since 1991

مدارک ویزای بلغارستان

 • مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای بلغارستان

 • اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کامل
 • یک قطعه عکس(3.5×4.5)تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید
 • تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
 • به صورت جداگانه A4 کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه
 • A4 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه
 • گواهی بانکی حداقل 3 ماهه .
 • ارائه کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی.
 • ارائه گواهی اشتغال به کار- جواز کسب یا پروانه ی مطب یا اساسنامه شرکت
 • موارد لازم به ذکر در ترجمه گواهی اشتغال به کار عبارتند از: نام و نام خانودگی / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / شماره گذرنامه/ مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره در صورتی که گواهی به صورت کپی باشد،نیاز به ترجمه دارد.
 • ارائه چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر.
 • نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد شامل چک باید در وجه آژانس ثبت نام کننده باید بدون تاریخ / بدون ذکر عنوان و درج بابت ضمانت برگشت در متن چک صادر گردد . صادرکننده ی چک باید شخصی باشد که در سفر مذکور همراه ضمانت کننده نباشد.