تاسیس 1370
Since 1991

گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی


• گواهینامه معتبر جمهوری اسلامی ایران
• دو قطعه عکس تمام رخ زمینه سفید 3 * 4 - در صورتیکه عکس گواهینامه با عینک می باشد عکسها حتما با عینک باشد
• ارائه گواهینامه بین المللی قبلی ( در صورت دارا بودن)
• ارائه تصویر صفحه اول گذرنامه ( در صورت دارا بودن)
• تکمیل فرم درخواست ( فارسی و لاتین - تاریخ تولد لاتین می بایست به میلادی درج گردد )
• پرداخت مبلغ صدور312000 ریال بابت هر جلد گواهینامه ( در صورتیکه گواهینامه خودرو و موتور سیکلت با هم صادر شود مبلغ 416000 ریال دریافت خواهد شد )