تاسیس 1370
Since 1991

تور تفریحی ماسوله


ماسوله و فومن
1396/04/22
1396/04/23

 اتوبوس توریستی، 2 شب اقامت ، 2 وعده صبحانه، 2 وعده ناهار و 1 وعده شام، دیدار از قلعه رودخان فومن و دیدار از روستای پلکانی ماسوله، بیمه  مسافرتی، راهنمای تور

مدرک شناسایی معتبر

مقاصد


هتل